Marketing cum Procurement Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Marketing cum Procurement 1,000USD (USD)
Job ID 2615
Nghề nghiệp Marketing cum Procurement
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Responsible for Marketing, Procurement and Supporting Japanese staff who is in charge of Procurement

Marketing
◆Conduct Marketing task related to Textile, Food, Chemical, Construction Materials and general cargo fields based on Japan HQ order
◆Search and collect data from VN low related to import and export

Procurement
◆Supporting Japanese staff
◆Interpreting and translating
◆Check,manage and negotiate the process of producing
◆Make the plan to production plan
◆Ensure the products' qualities
◆Negotiate with clients
※Have business trip
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Fluent Japanese skill
◆Have several working experience in any field
◆Having experience in textile fileds is better
◆Be able to go to business trip
◆Strong communication skill and negotiation skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng