【New set up】Assistant cum Secretary Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【New set up】Assistant cum Secretary ~1,000USD (USD)
Job ID 2566
Nghề nghiệp 【New set up】Assistant cum Secretary
Ngành nghề Banking
Nội dung công việc ①Accounting Task
②Calculate Salary, PIT and Insurance
③Welcoming customer and customer support
④Arrange schedule and business trip for Japanese staff
④Translation/Interpretation
⑤Document control and assist to make document
⑥Manage office material
⑦Keep clean the office
⑧Other tasks required
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Both of Japanese and English skill
※Japanese must be upper N2
◆MS Office skill
◆Cheerful and positive person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng