SALES ENGINEER Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

SALES ENGINEER ~800USD (USD)
Job ID 2611
Nghề nghiệp SALES ENGINEER
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit sub dealers to
・Present, Update products information
・Handle complaints and inquiry with sub dealers
・Push dealers to sale more
・Check and analyze market trend
◆Visit dealers' client with dealers to promote products
◆Find new distributors
◆Sourcing distributors
◆Build sustainable relationship with dealers
Tiền lương ~800USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆Have experiecne of electrical fileds and Sales experience
◆Having channel sales expereince is preferable
◆Have leadership skill
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng