【New Set up】Chief Accountant Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【New Set up】Chief Accountant Manager Negotiable (USD)
Nghề nghiệp 【New Set up】Chief Accountant Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc Chief accountant of a newly established company.
Organize and manage the accounting and finance department of the company
in the following areas:
1. Financial account closing and preparation of financial statement.
2. Preparation of business plan.
3. Preparation of financial report for management.
4. Cash flow management including borrowing from banks.
5. Management of trade receivable and payable.
6. Management of foreign exchange.
7. Preparation of tax return and other tax compliance issues.
8. Cost accounting.
9. Work with authority , accounting firms and tax consultants.
10. Other requirement from company's executive management related to accounting, finance and tax issues.
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết *University graduated major in Accounting or Finance, certified Chief Accountant
*More than 5-10 years experience in Multinational or big sides company, including management experience
*Experience and knowledge of Finance, Tax accounting, Manufacturing costing.
*Good understanding of Vietnamese Accounting System and IFRS.
*Ability to work in a team and team management, flexibility and ability to work in different environment and under pressure
*Fluent in English  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng