【Fresh Graduates】Technical Support Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【Fresh Graduates】Technical Support Staff 1,100USD (USD)
Job ID 2591
Nghề nghiệp 【Fresh Graduates】Technical Support Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Provide technical consultation with PCB company
◆Build sustanable relationship with client
◆Listen to clients requests
◆Troubleshooting

※Work inside of clients
Tiền lương 1,100USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English or Japanese skill
◆Have knowledge of chemical
◆Fresh graduates are acceptable  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng