Sales Marketing Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Marketing ~1,000USD (USD)
Job ID 2603
Nghề nghiệp Sales Marketing
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Responsible for Sales and Marketing... control machinery, industrial robots, measuring and instrumentation devices, computers, electronic machinery, transport equipment, construction and conduit equipment, fasteners, environmental maintenance equipment, tools, machinery tools, laboratory equipment, and chemicals
◆Visit clients to catch clients request and market trend
◆Provide technical consultation with existing clients
◆Find potential clients
◆Update market information to HQ
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm HI, SI, UI  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill
◆Have experience of Sales and Service in manufacturing fields
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng