Assistant・Secretary Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Assistant・Secretary ~600USD (USD)
Job ID 2581
Nghề nghiệp Assistant・Secretary
Ngành nghề *
Nội dung công việc 1.Responsible for interpreting and translating in Production, QC, Purchasing, Maintenance, HR, Sales, Accounting dept
◆Interpret in the meeting, on site, in the event etc
◆Translate technical document and other various document such as contract, presentation material etc
2.Responsible for supporting Japanese person such as VISA, apartment, business trip, communication etc

Tiền lương ~600USD (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill
◆Cheerful and friendly person
◆Be able to speak clearly  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng