Merchandiser Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Merchandiser 800USD (USD)
Job ID 2564
Nghề nghiệp Merchandiser
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Find and Buy local products based on Japan HQ orders
◆Find manufacturing site based on Japan HQ orders
◆Negotiate with seller such as price, delivery date and amount
◆Proceed importing local products to Japan
◆Make document and contract
◆Collaborate with Japan side
※Have training in Japan for few months
Tiền lương 800USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill upper N2
◆Active and cheerful person
◆Willing to go out
◆Good negotiation skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng