Japan desk staff cum Consultant Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Japan desk staff cum Consultant 1,000USD (USD)
Job ID 2281
Nghề nghiệp Japan desk staff cum Consultant
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc ◆Integrity checking between Japanese-Vietnamese
◆Coordinate each department to work smoothly
◆Make Visa/WP application for Japanese clients
◆Handle questions from Japanese clients
◆Translate documents
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have more than 3 years work experiences
◆Having experience such as Sales, CS, Coordinator is better
◆Upper N2 Japanese skill especially writing/reading
◆Obedient person
◆Having good organization skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng