【Working in Japan】Interior Design Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【Working in Japan】Interior Design 2,000USD (USD)
Job ID 2444
Nghề nghiệp 【Working in Japan】Interior Design
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ◆Go to Japan for training for 1-3 years to learn
-Both of interia design and exteria design
-Construction Management
◆After training
-Setting up business
-Hear client's request and investigate condition such as surrounding environment, industry trend and trade area analysis with client
-Design based on clients request
-Construction management
Tiền lương 2,000USD (USD)
Nơi làm việc Foreign  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill
Graduate from major related to interior design and creative design
◆Have experience of interior design such as designing furniture or architectural design
◆Have CAD skill related to creative design such as 3DS Max, Revit etc  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng