【Working in Japan】Store Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【Working in Japan】Store Staff 2,000USD (USD)
Job ID 2443
Nghề nghiệp 【Working in Japan】Store Staff
Ngành nghề Restaurant
Nội dung công việc Learn how to operate Japanese restaurant and business manner by working in Restaurant
・Manage/report sales amount
・Manage stock of ingredient/Products and cash
・Purchase/Prising ingredient
・Manage shop facilities and system
・Take care of customers
Tiền lương 2,000USD (USD)
Nơi làm việc Foreign  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill upper N2
◆Have challenge spirits
◆Cheerful and sociable
◆Flexible  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng