Consultant Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Consultant 1,100USD (USD)
Job ID 2538
Nghề nghiệp Consultant
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc ◆Provide seminar/training with Japanese clients
◆Make plan for training and seminar
◆Create curriculum based on clients' requests and course requested
◆Review/Improve curriculum and training and seminar
※Have business trip a lot
※Will have OJT for 6months
※Provide taxi card when they go out for business
Tiền lương 1,100USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Fluent Japanese
◆Having more than 3 years working experience
◆Strong communication skill and presentation skill
◆Logical, cheerful, responsible person
◆Have critical mind
◆MS Office skill
◆English skill will be advantage  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng