QA Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

QA Engineer 800USD (USD)
Job ID 2522
Nghề nghiệp QA Engineer
Ngành nghề Service
Nội dung công việc ◆Provide calibration service for measurement equipment such as electrical, lenght force, mass, tempreture, humidity with Japanese manufacturing companies.
◆Go to clients to get mesurement equipments and bring back them to office to correct the standard.
※Have to go to client frequently
◆Make sure standard quality
◆Collaborate with Sales to provide service smoothly
Tiền lương 800USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆QA or QC experience more than 2 years.

◆Graduate from Bach Khoa University
◆Person who changed job frequently cannot be accepted.
◆Having knowledge of ISO・IEC 17025 is preferred
◆Having experience in Japanese company is experience
◆Good interpersonal, negotiation, communication skills
◆MS Office skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng