【New Set up company】Sales Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【New Set up company】Sales Engineer 800USD (USD)
Job ID 2454
Nghề nghiệp 【New Set up company】Sales Engineer
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit distributors to provide sales advice, technical consultation and updated information
◆Sales support for distributors
◆Update new products' information and competitors information
◆Visit existing clients to catch the latest market information and their requests
◆Collaborate with SNG HQ
※Products: Cutting tools (Insert Grade, Milling Cutter, Endmill, Drill...) and Carbide materials
Tiền lương 800USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have experience of Sales or Service Engineer or Sales in mechanical fields
◆English
◆Honest, independent and responsible person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng