Sales Support - Document (English Speaker) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Support - Document (English Speaker) Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Support - Document (English Speaker)
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc To perform the delivery job and documentation in domestic trading
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm as company rule  
Các loại phụ cấp as company rule  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 18 days  

Kinh nghiệm công việc cần thiết To manage business accounting job (SAP)
Checking & ensuring accuracy figures
Examine the legally and accuracy
- Graduated with major in foreign trade, import and export
- 24~30 years old
- female  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng