Pro Interpreter (Japanese) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Pro Interpreter (Japanese) 1,200 USD (negotiable) (USD)
Nghề nghiệp Pro Interpreter (Japanese)
Ngành nghề Retail Industry
Nội dung công việc • Dịch tài liệu công ty từ JP sang VN và VN sang JP.
• Hỗ trợ truyền tải thông qua, hỗ trợ cấp trên người Nhật trong việc trao đổi thông tin giữa họ và local staff.
• Hỗ trợ các công việc văn phòng khác khi cần thiết.
Tiền lương 1,200 USD (negotiable) (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm as company rule  
Các loại phụ cấp Bonus, Insurance (we provide private health insurance), Salary review (twice/ a year), Transportation, Parking cost,Training Course  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ as company rule  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - High responsibility
- Professional thinking + working style
- Japanese: Level N1
- 3 years of experience as a translator and professional translator in Japanese companies
- Have experience living in Japan for at least 1 year, it will be useful  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng