Material Control Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Material Control Staff Negotiable (USD)
Job ID 2481
Nghề nghiệp Material Control Staff
Ngành nghề Manufacturing(Automobile)
Nội dung công việc ◆Control quantity and quality of materials and accessories, making the purchasing plan to ensure requirement of production.
◆Monitoring and maintaining current inventory levels, including controlling expiration date of materials.
◆Observe and inspect the production plan and material back order status to keep proper quantity of safety stock to prevent lack of material
◆Observe and inspect the production plan and material back order status to keep proper quantity of safety stock.
◆Promptly report any discrepancies for further processing of other sections in case of material shortage or exceed inventory.
◆Coordinate with suppliers to ensure on-time delivery.
◆Prepare report and analyze data of material control status.
◆Collaborate with production side
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill
◆Have experience of similar jobs
◆Having experience of wire harness and electrical components fields will be advantage
◆Good at detailed task and number  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng