【New Setting Up】ADMINISTRATION MANAGER Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【New Setting Up】ADMINISTRATION MANAGER ~1,500 (USD)
Job ID 2470
Nghề nghiệp 【New Setting Up】ADMINISTRATION MANAGER
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc Administration work
◆Counter task for Industrial park, construction companies, Consulting companies, HR agencies, administrative bodies and so on
◆Support for Japanese staffs such as Translation/Interpretation, arranging schedule, apartment, WP
◆Manage&Purchase office equipment/material
◆Document control
◆Make/Review contract

HR task
◆Recruitment
-Make recruitment plan,Interview,Personnel management
◆Calculate salary and insurance※
◆Manage attendance
◆Manage labor union

Accounting
◆Manage cash
◆Manage accounts receivable and accounts payable※
◆Settlement ※
※Accounting firm will support, so have to cooperate with them
Tiền lương ~1,500 (USD)
Nơi làm việc Ha Nam  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have Japanese skill or English skill
◆Have working experience of administration in manufacturing fields
◆Have experience of setting up companies  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng