Sales Support - English Speaker Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Support - English Speaker 500~600 USD (gross) (USD)
Nghề nghiệp Sales Support - English Speaker
Ngành nghề Food Trading
Nội dung công việc
Tiền lương 500~600 USD (gross) (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm as company rule  
Các loại phụ cấp as company rule  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ sat, sun, Tet holidays...  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Logistics background - communicate in English well  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng