Senior Marketing Executive Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Senior Marketing Executive 800~1,000 USD (gross) (USD)
Nghề nghiệp Senior Marketing Executive
Ngành nghề Service Industry
Nội dung công việc
Tiền lương 800~1,000 USD (gross) (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm as company rule  
Các loại phụ cấp as company rule  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ as company rule  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - English: business level
- Good performance
- Good communication skill
- At least 3 year sales working experience in car field
- Insurance experience is preferable
- Business Travel if okay  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng