Machinery Sales Staff - (English Speaker) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Machinery Sales Staff - (English Speaker) Up to 1,300USD (gross) (USD)
Nghề nghiệp Machinery Sales Staff - (English Speaker)
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc To support sales activities of rubber product (export from Vietnam)
To communicate with suppliers in Vietnam and customer
To support sale activities of industrial machinery
To support sales activities and market researches
Tiền lương Up to 1,300USD (gross) (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm as company rule  
Các loại phụ cấp as company rule  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ five-day work week, off sat,sun, holidays 16 days  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Experience of International trade business
At least 3 years of experience
Good communication and negotiation skill, be able to communicate in English
Male, around 30  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng