(New Setting up)(Fresh Graduates)Sales Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

(New Setting up)(Fresh Graduates)Sales Staff ~550USD (USD)
Job ID 2455
Nghề nghiệp (New Setting up)(Fresh Graduates)Sales Staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit distributors to provide sales advice, technical consultation and updated information
◆Sales support for distributors
◆Update new products' information and competitors information
◆Visit existing clients to catch the latest market information and their requests
Tiền lương ~550USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have background of Mechanical or Mechatronics
◆Having experience in mechanical fields is welcomed
◆English
◆Willing to be Sales
◆Honest, independent and responsible person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng