Marketing Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Marketing Staff 400-600USD (USD)
Job ID 2457
Nghề nghiệp Marketing Staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Develop web site to attract more people
-Add pictures/articles, update new product/promotion, contact with web design company to get consultation….
◆Manage FB fun page
-Post event/Promotion/New products information/Company activities etc, Respond to message, FB Marketing
◆Plan/Operate promotion event
-Plan event schedule/contents/, contact with event agent to support et
Tiền lương 400-600USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Be able to Web Design, Novelty design, image processing and revising/Processing web site
◆Have good organization skill
◆English or Chinese or Japanese skill
◆Good at number
◆Can chase number
◆Active person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng