Sales Coordinator Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Coordinator Negotiable (USD)
Job ID 2424
Nghề nghiệp Sales Coordinator
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ◆Get the clients' request on workshop
◆Provide equiomnet rental service, construction machine, repairing parts and maintenance service on workshop
◆Prising and negotiate delivery date
◆Make good relationship with clients
◆Order control and control delivery date
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have experience of working on construction workshop
◆Have strong communication skill & negotiation skill
◆English skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng