CAD Operating Chief Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

CAD Operating Chief Negotiable (USD)
Job ID 1324
Nghề nghiệp CAD Operating Chief
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ◆Manage CAD Operating staff and assistant staff
◆Design inside and outside structure of house for presentation by CAD
◆Design inside and outside structure of Housing
◆Report to Japanese manager
◆Cooperate with HQ
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Upper N3 Japanese skill
◆Have experience of designing house  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng