Production Assistant Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Production Assistant Manager 800USD~1,000USD (USD)
Job ID 2708
Nghề nghiệp Production Assistant Manager
Ngành nghề Manufacturing(Others)
Nội dung công việc ◆Supervise on site
◆Report trouble to Japanese director or Filipino GM
◆Analyze production data
◆Interpretation
◆Collect document
◆Conduct Kaizen activities
◆Manage 2 shift leaders
Tiền lương 800USD~1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm HI,SI, UI  
Các loại phụ cấp Lunch, Bonus/year  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English or Japanese skill
◆Have experience of working in manufacturing fields
◆Understand Japanese MONOZUKURI
◆Good at data analysis  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng