【NEW GRADUATES】Technical Sales Marketing Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【NEW GRADUATES】Technical Sales Marketing 400~450USD (USD)
Job ID 2435
Nghề nghiệp 【NEW GRADUATES】Technical Sales Marketing
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit sub dealers to ...
・Collect the data
・Listen to the situation
・Provide technical consultation
・Present/Update prodcuts information
・Handle complaints and inqury with sub dealers
◆Visit dealers' client with dealers
Tiền lương 400~450USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆Have background of Mechanical or Electrical or Mechatronics
◆Be able to use MS Office
※Fresh graduates are acceptable
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng