Sales Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales ~1,000 USD (USD)
Job ID 2702
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc Responsible for selling construction equipment such as lift, crane telehandler, Mobile elevated work platforms, generators...
◆Visit clients such as manufacturing companies, construction companies and shipyard etc to sale our products
◆Build strong relationship with clients
◆Provide consultation for our products
Tiền lương ~1,000 USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm HI,SI, UI  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆Have sales experience more than 1 year
◆Be able to stand under high pressure
◆Good at communication and negotiation  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng