Sales (Rental Dept) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales (Rental Dept) ~1,000 USD (USD)
Job ID 2701
Nghề nghiệp Sales (Rental Dept)
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc Responsible for selling rental service
◆Visit client to introduce rental equipment service. Main clients are major construction companies and subcontract companies of construction companies
◆Find potential clients and take care of existing clients
◆Catch clients' demand
◆Make quotation
◆Marketing
※Have business trip
Tiền lương ~1,000 USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm HI,SI, UI  
Các loại phụ cấp 1 bonus/year  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆More than 1 years Sales experience
◆Be able to stand under high pressure
◆Good at communication and negotiation  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng