Administration staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Administration staff Negotiable (USD)
Job ID 2678
Nghề nghiệp Administration staff
Ngành nghề Manufacturing(Others)
Nội dung công việc ◆Supporting until the factory is established
・Corresponding with construction company
・Corresponding with VN government
・Preparing, submitting and managing documents
・Ordering office materials such as locker, printer, uniform, water server, stationary etc
・Recruiting
・Searching for suppliers
◆Supporting Japanese employees
・Translating and interpreting
・Arranging business trips
・Supporting necessary documents to obtain WP and VISA
・Arranging accomodations and cars
・Accompany with Japanese employees to visit clients and VN government
※Have training in Japan
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Ha Nam  
Các loại bảo hiểm HI,SI, UI  
Các loại phụ cấp Commune bus from Hanoi, Lunch  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill upper N2
◆Have experience of GAHR
◆Humble and hardworking person
◆Having experience of setting up companies is advantage
◆MS Office skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng