Facility and Environment Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Facility and Environment Manager Negotiable (USD)
Job ID 2700
Nghề nghiệp Facility and Environment Manager
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc ◆Responsilble for operating, managing environmental systems, wastewater treatment systems, DI water system. chemical management of the company
◆Manage facility systems and fire fighting system
◆Manage staffs
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp 2 bonus/year, commune bus, Lunch, Training course, Language course, company trip, company party  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 3/Saturdays, Sundays, National Holidays, New Year Holidays, Some special holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Electricity, electronics, environment, fire & fighting, chemical major
◆Experience in working for manufacturiing companies(FDI companies os beter)
◆English skill
◆Japanese skill will be advantage
◆Ability to analyze and handle problems quickly
◆Good at Ho-ren-so
◆Management skill
◆Ability to high pressure at work
◆High responsibility in managing and leading the department
※Have business trip  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng