Shipping Control Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Shipping Control 700 USD~1,000 USD (USD)
Job ID 2686
Nghề nghiệp Shipping Control
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc 1.Supervise/Manage shipping woodchip on site
◆Visit port such as Cai Lan port (Quang Ninh), Thi Vai port (Ba Ria Vung Tau) to supervise onsite
◆Make sure intake weight to pile up woodchips maximumly
◆Make, Conduct and review work flow for shipping company staffs
◆Report to Japanese boss
※Have business trip (10/year shipping , 3-5 days business trip)
2.Supervise quality of woodchip
◆Visit suppliers to advise quality standard and analyze data to improve quality of woodchips
◆Propose improvement strategy to supplier side
Tiền lương 700 USD~1,000 USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm HI,SI, UI  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết 1.
- English skill
- MS Office skill
- Good communication skill and negotiation skill
- Having experience of working in Japanese company is advantage
- Positive and active fields

2.
- Japanese skill - conversational
- MS Office skill
- Good communication skill and negotiation skill
- Having experience of working in Japanese company is advantage
- Positive and active fields  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng