Application Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Application Engineer 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Application Engineer
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Develop and maintain strong relationship with customers and partners
◆Support customers on technical consultant specially in Industrial automation, electric and mechanical components, servo motors, robots, machines...
◆Handle after sales service and ensure customers' satisfaction.
◆Carry out onsite installation
◆Cooperate with Sales Team to increase sales activities
◆Resolve and respond to customer queries/complaints in a timely and effective manner, especially for technical and after sales service issues.
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Uemployment, Accident  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆From 5 years of experience working in technical fields such as Production Engineering or Service Engineer
◆Have knowledge of manufacturing machine
◆Good command of English.
◆Have strong communication skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng