Business Development cum Coordinator Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Business Development cum Coordinator ~1,000USD (USD)
Job ID 2698
Nghề nghiệp Business Development cum Coordinator
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc ◆Trade affair task
・Custom declare
・Make necessary documents
◆Business development task
・Visit clients to sale products they require
・Catch the clients' request
・Find potential products to export Japan or sale to clients in VN
・Build good relationship with clients
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm HI,SI, UI, Accident Insurance  
Các loại phụ cấp Commutation, bonus 1/year  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English or Japanese skill (Upper N3)
◆Have experience of handling various products
◆Have experience of Sales or Procurement or Business Development
◆Have knowledge and experience of trading affair  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng