Sales Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Engineer 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Maintain good relationship with existing customers
◆Find new clients
◆Update market and competitors' information
◆Provide technical consulting
◆Cooperate with Service Engineer
◆Propose good solution to client's request
◆Manage small team
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆More than 5 year experience of Sales Engineer in similar fields
◆English skill
◆Active, cooperative, sociable person
◆Have strong communication skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng