Sales Assistant Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Assistant Manager 1,000USD (USD)
Job ID 2692
Nghề nghiệp Sales Assistant Manager
Ngành nghề Medical
Nội dung công việc Responsible for medical equipment
◆Visit clients or investors
◆Establish strong relationship with Ministry Health in VN, government and hospital
◆Update market information
◆Join to competitive bidding to get new project
◆Propose suitable products based on clients' request.
◆Collaborate with service team
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have experience of selling medical equipment
◆English skill
◆Good communication skill and negotiation skill
◆Logical person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng