Application Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Application Engineer 1,000USD (USD)
Job ID 2693
Nghề nghiệp Application Engineer
Ngành nghề Medical
Nội dung công việc Responsible for medical equipment
◆Demonstrate how to use medical equipment
◆Provide training to nurse, doctor and clinic staff
◆Trouble shooting
◆Visit clients or investors to promote advantage of our products
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆ Having similar experience in medical equipment fields
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng