Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Engineer Negotiable (USD)
Job ID 2404
Nghề nghiệp Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Set up manufacturing process for mass production based on request from clients and Japan HQ
◆Design of tool, jig for curing and machining
◆Trouble shooting and analyze defective products
◆Communicate with clients to get technical request
◆Analyze and improve process
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆Have experience of engineering (mechanical or mechatronics)
◆Be able to use CAD
◆Have Leadership
◆Have good negotiation and analytical skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng