Cost Management Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Cost Management 1,100USD (USD)
Job ID 2690
Nghề nghiệp Cost Management
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Calculate achievement monthly
◆Expect future cost
◆Calculate cost of existing products and new products based on development department
◆Manage cost based on material list
◆Budget control based on budget plan
◆Analyze cost and make plan to reduce the cost
◆Make report
Tiền lương 1,100USD (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆Having several years experience of working as accounting
◆Having experience of cost control will be advantage  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng