Mechanical Design Leader Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Mechanical Design Leader 600USD (USD)
Job ID 2689
Nghề nghiệp Mechanical Design Leader
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Receive blue print from HQ and analyze
◆Develop blue print and send to molding department
◆Evaluate test products
◆Revise blue print based on type of products
Tiền lương 600USD (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Upper N3 Japanese
◆At least 1 year experience of using Solidworks
◆At least 1 year experience of mechanisms design
◆Living in Hung Yen is welcomed
◆Have leadership skill
◆Having management experience is advantage  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng