Trading Supervisor Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Trading Supervisor Negotiable (USD)
Job ID 2686
Nghề nghiệp Trading Supervisor
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc 1.Supervise/Manage on site
◆Visit port to supervise onsite
◆Make sure intake weight to pile up
◆Make and review work flow for shipping company staffs
◆Report to Japanese boss

2.Supervise quality of products
◆Visit suppliers to advise quality standard and analyze data to improve quality of products
◆Propose improvement strategy to supplier side
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English skill
◆Japanese skill
◆MS Office skill
◆Good communication skill and negotiation skill
◆Having experience of working in Japanese company is adavantage
◆Positive and active fields  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng