Sales Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales 8 - 11M VND (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc 1. Contact to customer , receive document from customer then send to all department
2. Negotiate with customer under manager's instruction
3. Calculator unit price of material with customer consign component.
Prepare sales documents ( Quotation , contract, …) to submit for approval or sent to customer .
4. Prepare document for shipping system , base on FC make budget
5. Other mission as manager require .
6. End the month issues invoice for customer .
Tiền lương 8 - 11M VND (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết 1. Bachelor in business
2. At least 1 year experience in same position
3. Good level of English  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng