Sales Administration Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Administration 700USD (USD)
Job ID 2413
Nghề nghiệp Sales Administration
Ngành nghề Real Estate
Nội dung công việc ◆Document control
・Make/Review/Manage corporate contract and individual contract
◆Customer support
・Catching phone calling
・Handle complains
・Answering inquiry
◆Contact suppliers
◆Collaborate with Japanese Sales
◆Support Vietnamese Assistant Manager
Tiền lương 700USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have experience in real estate or hotel or serviced residence
◆English skill
◆Having Japanese skill is preferable
◆Have hospitality
◆Sociable cheerful and careful person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng