MD Supervisor Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

MD Supervisor 800 - 1,100USD (USD)
Job ID 2416
Nghề nghiệp MD Supervisor
Ngành nghề Apparel
Nội dung công việc ◆Make/Manage production plan
◆Manage production line, quality and delivery date
◆Negotiate with clients
◆Train workers
◆Collaborate with other branches
Tiền lương 800 - 1,100USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill (Upper N2)
◆Having experience in textile fields
◆Good at number  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng