【Fresh Graduates are welcomed】General Affair Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【Fresh Graduates are welcomed】General Affair Staff 450USD (USD)
Job ID 2683
Nghề nghiệp 【Fresh Graduates are welcomed】General Affair Staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Manage office material and warehouse
◆Be window for supplier
◆Basic accounting task such as controlling cash
◆Make and manage documents
◆Manage/Record Sales amount
◆Recruit promotion girls
◆Welcome guest
Tiền lương 450USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment, Accident  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Good at excel and number
◆English or Japanese skill
◆Having similar experience is better
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng