General Affair Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

General Affair Staff 500USD~ (USD)
Nghề nghiệp General Affair Staff
Ngành nghề Service
Nội dung công việc ◆Arrange course schedule with university and clients
◆Organize seminar
◆Conduct JLPT exam
◆Grade examination
◆Be window for university and clients to negotiate detail point
◆Be window for supplier
◆Make document such as VISA application for Japnaese traveler, contract, invoice etc
◆Support other GA tasks
Tiền lương 500USD~ (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Upper N2 Japanese skill
◆Having experience in Japanese companies is advantage
◆Good communication skill and negotiation skill
◆MS Office skill
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng