Interpreter Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Interpreter 700USD (USD)
Job ID 2540
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc Responsible for Interpreting and Translating
◆Interpretation in meeting and on workshop
◆Translate technical documents
◆Support for Japanese staff, clients and suppliers
Tiền lương 700USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Having good Japanese skill
◆Having English skill is advantage
◆Having experience of working in manufacturing companies is advantage
◆Be able to work long term
◆Careful person and have team work spirit  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng