Network & Infrastructure Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Network & Infrastructure Engineer
Job ID 2422
Nghề nghiệp Network & Infrastructure Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Construct/Design both of internal and external Network
◆Manage/Maintain network server
◆Set up computer and install software such as CAD, CAM etc
◆Troubleshooting task (Find bug, analyze cause etc)
◆Manage project (Make/Manage plan, Control process etc)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have similar experience (NW engineer, internal SE etc)
◆English skill
◆Good at multitask and analytical skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng