IT Administration Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

IT Administration 1,200USD (USD)
Job ID 2370
Nghề nghiệp IT Administration
Ngành nghề Education
Nội dung công việc Responsible for internal IT and IT facilities
◆Manage computer and server
◆Setting computer
◆Update Website and SNS to share activity and information Managing & Update Web site for University
◆Communicate/Negotiate/Get consultation from vendors
◆Troubleshooting task
Tiền lương 1,200USD (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Familiar with computer
◆Understand basic IT words
◆English skill (Having Japanese skill is p+A12:AE17referable)
◆Flexible person  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng