Sales Assistant Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Assistant Manager 1,100USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant Manager
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc •Manage 5 sales staff.
• Prepare and submit sales reports.
•Visit customers face to face to develop market in South of Vietnam.
•Responsibility for sales target each month and related sales projects.
•Work independently and provide appropriate sales strategy to expand market.
•Protect current market share by coordinating with colleagues of other divisions to bring best, fastest service to customers.
•Responsibility for some tasks related to sales systems.
Tiền lương 1,100USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết •More than 1 to 2 years experience of management
•2-3 years B2B sales experience in related market
•Quick learner in technical knowledge.
•Fluent in both written and spoken English is preferred.
•Target driven and customer-centered
•Good team player
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng