Plumbing equipment Engineering Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Plumbing equipment Engineering Negotiabel (USD)
Nghề nghiệp Plumbing equipment Engineering
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc Join to Hai Phong Chuo Project
◆Provide water pipe, drain pipe, water storage tank and water supply tank etc for apartment, hotel and shopping mall ◆Supervise workshop
◆Manage subcontracters
◆Quality control
Tiền lương Negotiabel (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm Health , Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have experience of constructing plumbing equipment
◆English or Japanese skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng