Sales Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Staff Negotiable+commission (USD)
Job ID 2342
Nghề nghiệp Sales Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Perform Sales daily activities upon working schedule
◆Visit exisiting clients to build strong relationship
◆Negotiate with customers under Manager’s instruction
◆Prepare sales documents
◆In charge of new inquiry and/or potential customers of Vietnamese /others upon Manager’s assignment
◆Other duties as requirements from Manager
Tiền lương Negotiable+commission (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆English or Japanese skill
◆At least 1 year Sales Experience
◆Cheerful and active person
◆Have good presentation skill
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng