Business Development Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Business Development Manager Thỏa thuận (USD)
Job ID 2309
Nghề nghiệp Business Development Manager
Ngành nghề Others
Nội dung công việc ・Marketing to source investment project
・Consider investment scheme, finance arrangement, make capital policy then execute project
・Support for client to make management plan, improve operation and rebuild finance
・Monitoring clients' performance
・Analyze Sales activities, capital flow and financial operation
・Report to COO and CMO-BD Director
Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN  
Các loại phụ cấp Thỏa thuận  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ T7, CN và các ngày lễ theo lịch  

Kinh nghiệm công việc cần thiết •Consulting experience, and a few years in working at Vietnam companies.
•Support CMO-BD director to develop a data driven analysis on new store opens and store closure
• Establish a Store Monitoring System including Store Same Store Sales Analysis, Store profitability analysis etc.
•English proficiency

 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng